Upozorňujem, že nie som žiadny účtovný poradca - nasledovné inštrukcie vznikli len ako zopakovanie postupu, ktorý mi bol doporučený po komunikácii s viacerými skutočnými poradcami v tejto oblasti.

Čítaj ďalej »